Tijdstraject begeleid rijden

De volledige regelgeving voor de proef 2toDrive (Begeleid Rijden) is gepubliceerd in het Staatsblad. Hierin staan alle voorwaarden omschreven waaraan de jonge bestuurders en hun begeleiders moeten voldoen. Jongeren mogen vanaf 1 november rijles nemen vanaf 16,5 jaar, alle rijscholen mogen aan de proef meedoen. Bekijk hier de regels.

Theorie-examen begeleid rijden

Het CBR bevestigt dat met de invoering van 2toDrive (Begeleid Rijden) de geldigheid van de betreffende certificaten met terugwerkende kracht wordt verlengd van 1 naar 1,5 jaar. Leerlingen met een theorie-certificaat dat jonger is dan anderhalf jaar worden sinds 13 oktober geaccepteerd voor het praktijkexamen.

“Alle theoriecertificaten voor de categorieën auto, motor en bromfiets hebben sinds 13 oktober een geldigheid van anderhalf jaar. Dat werkt met terugwerkende kracht, ook voor de reeds afgegeven certificaten”.

Praktijkexamen begeleid rijden

Jongeren die geboren zijn op of na 1 november 1994 mogen meedoen aan 2toDrive en op 17-jarige leeftijd een praktijkexamen B bij het CBR afleggen. Jongeren die dan al 17 zijn, mogen niet meedoen aan 2toDrive. Zij kunnen wel vanaf 1 november op hun 17e theorie-examen doen, praktijkles nemen en een TTT afleggen. Een praktijkexamen kan pas na hun 18e verjaardag. Deelnemers aan 2toDrive kunnen op 16,5-jarige leeftijd een TTT afleggen.  Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als de huidige examens. Als jongeren vanaf 17 jaar slagen voor het examen, krijgen zij een gewoon rijbewijs.

Eisen bestuurder begeleid rijden

De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:

 • voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
 • minimaal 17 jaar zijn;
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas;
 • minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben;
 • toestemming hebben van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Maximaal 5 begeleiders op 1 begeleiderspas

Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als begeleider. Deze begeleiders komen op 1 begeleiderspas te staan. Tot hun achttiende jaar mogen zij alleen autorijden als 1 van deze begeleiders naast hen zit.

Eisen begeleider begeleid rijden

Een begeleider:

 • moet minimaal 10 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.